Informacja dla kierowców w związku z dniem 10 i 12.11.2018r.

Na podstawie Zarządzenia nr 133/2018 Prezydenta Miasta Konina z dnia 31.10.2018r. informujemy, że w dniu 10.11.2018r. kierowcy parkujący na Miejskich Płatnych Parkingach w Koninie na ul. 11 listopada są zwolnieni z opłat za parkowanie pojazdów.

W związku z ustawą z dnia 7 listopada 2018r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej informujemy, że w związku z dniem wolnym od pracy opłaty za postój w Strefie Płatnego Parkowania i na Miejskich Płatnych Parkingach na terenie miasta Konina w dniu 12.11.2018r. nie będą obowiązywały. Zarząd Dróg Miejskich w Koninie również będzie w ten dzień nieczynny.

Biuro Miejskich Płatnych Parkingów w dniu 10 i 12.11.2018r. również będzie nieczynne.