Przejazd kolejowy na ul. Okólnej otwarty tylko dla pieszych.

Zarząd Dróg Miejskich w Koninie informuje, że w dniu 30.09.2019r. zostało otwarte przejście dla pieszych na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu ul. Okólnej w Koninie.  Wprowadzona została tam tymczasowa organizacja ruchu która wynika z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom pieszym. Planuje się, że czasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do 01.10.2020r. Uczestnicy ruchu kolejowego powinni pamiętać, że tory kolejowe można przekraczać tylko na wyznaczonych przejściach lub przejazdach. Powinni oni także zwracać szczególną uwagę na wszystkie znaki ostrzegawcze.

Ponadto należy pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległości od przejeżdżających pociągów. Pojazdy kolejowe są szersze od rozstawu szyn, dlatego ostrożność oraz bezpieczny dystans powinni zachować wszyscy uczestnicy ruchu, w tym rowerzyści czy piesi.

Wszyscy użytkownicy przejazdów oraz przejść drogowo-kolejowych powinni stosować powyższe zasady ostrożności.