Uwaga kierowcy! Wprowadzamy zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Kolskiej i Europejskiej.

Zarząd Dróg Miejskich w Koninie informuje, że od dnia 12.04.2018 r. wykonawca przebudowy skrzyżowania Kolska-Warszawska wprowadza nową czasową organizację ruchu drogowego. Zmiana polega na zamknięciu i wyłączeniu fragmentu ulicy Europejskiej przy dojeździe do skrzyżowania z ul. Kolską i Trasą Warszawską. Zakończenie realizacji całej inwestycji nastąpi do 02 czerwca 2019 roku. Planowane objazdy wskazane zostały na załączonej mapce.

Plan orientacyjny objazdów (dot. rozbudowy skrzyż. Kolska-Europejska).

Dodatkowo informujemy, iż do czasu usunięcia awarii Trasy Bursztynowej od dnia 12.04. br. zostanie wprowadzona możliwość poruszania się pojazdów uprzywilejowanych (Pogotowia Ratunkowego, Policji, Straży Pożarnej) po wyłączonej wschodniej części estakady. Przywrócenie pełnej funkcjonalności Trasy Bursztynowej planowane jest po usunięciu awarii tj. do 31.05.br.