UWAGA! Zmiany w organizacji ruchu w związku z Dniem Wszystkich Świętych.

W związku z Dniem Wszystkich Świętych informujemy, że w dniach 31.10 – 04.11.2018r. zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu w rejonach cmentarzy. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom udającym się na cmentarze oraz na newralgicznych skrzyżowaniach i drogach dojazdowych służbę pełnić będą funkcjonariusze Policji oraz Straży Miejskiej.

Wszystkie zaplanowane zmiany w organizacji ruchu kołowego zostaną oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi. Prosimy wszystkich użytkowników ruchu o zwracanie szczególnej uwagi na oznakowanie dróg (szczególnie w rejonach cmentarzy). W stosunku do lat poprzednich zmianie ulegnie także organizacja ruchu na Trasie Warszawskiej a ma to bezpośredni związek z prowadzonymi robotami drogowymi. W związku z powyższym prosimy kierowców o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania oraz poleceń wydawanych przez osoby kierujące ruchem lub funkcjonariuszy służb miejskich..

Zmiany w organizacji ruchu w związku z dniem Wszystkich Świętych w Koninie:

CMENTARZ PARAFIALNY, UL. KOLSKA W KONINIE

Plan sytuacyjny zmian w organizacji ruchu ul. Kolska

Plan sytuacyjny zmian w organizacji ruchu ul. Wał Tarejwy

Plan sytuacyjny zmian w organizacji ruchu na Trasie Warszawskiej

– Ulica Kolska, od skrzyżowania z Trasą Warszawską do skrzyżowania z ul. Świętojańską, będzie drogą jednokierunkową z wjazdem od Trasy Warszawskiej (od stacji paliw). Na ul. Kolskiej po prawej stronie będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się.

– UWAGA ZMIANY NA TRASIE WARSZAWSKIEJ !

Na Trasie Warszawskiej, od skrzyżowania z ul. Szarych Szeregów do skrzyżowania z ul. Kolską (do stacji paliw), zostaną utworzone dwa pasy postojowe, a ruch pojazdów zostanie ograniczony do jednego pasa ruchu. Na odcinku tym zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 30 km/h oraz zakaz wyprzedzania. Wyjazd z wyłączonego odcinka jezdni będzie możliwy tylko i wyłącznie w ul. Kolską. Na skrzyżowaniu ulicy Kolskiej i Trasy Warszawskiej (obecnie wybudowane rondo) autobusy komunikacji miejskiej jadące z kierunku Brzeźna będą mogły wjechać w ul. Kolską. Dla pozostałych uczestników ruchu  na ww. skrzyżowaniu obowiązuje zakaz skrętu w lewo a porządku w tym rejonie będą pilnować funkcjonariusze służb miejskich. W związku z prowadzonymi w tym rejonie robotami drogowymi ruch nadal będzie odbywał się wahadłowo z sygnalizacją świetlną.

– Na wschodniej nitce Trasy Warszawskiej, po obu stronach, obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania się.

– Na odcinku ul. Wał Tarejwy  (od ul. Kolskiej do ul. Żwirki i Wigury) po obu stronach zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania się.

CMENTARZ KOMUNALNY, UL. STAROMORZYSŁAWSKA W KONINIE:

Plan sytuacyjny zmian w organizacji ruchu ul. Staromorzysławska, Działkowa, Harcerska, Okólna

– Ulica Działkowa, na odcinku od parkingu przy cmentarzu komunalnym do skrzyżowania z

ul. Staromorzysławską, będzie drogą jednokierunkową z zakazem zatrzymywania się po obu stronach.   Wyjazd z parkingu przy cmentarzu na ul. Działkowej będzie możliwy w obu kierunkach.

– Ulica Staromorzysławska, na odcinku od skrzyżowania z ul. Działkową, będzie drogą jednokierunkową. Na całej długości ul. Staromorzysławskiej obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania się po obu stronach. Plac przed bramą wjazdową do cmentarza komunalnego zostanie objęty zakazem poruszania się pojazdów. Na ul. Staromorzysławskiej, od skrzyżowania z ul. Harcerską do cmentarza parafialnego i komunalnego, będzie dozwolony ruch tylko autobusów MZK.

– Ulica Harcerska, od skrzyżowania z ul. Staromorzysławską do skrzyżowania z ul. Sosnową, będzie drogą jednokierunkową z zakazem zatrzymywania się po prawej stronie.

– Zakazem zatrzymywania się będą dodatkowo objęte ulice: Portowa i Ks. Jerzego Popiełuszki.

W okresie święta Wszystkich Świętych priorytet będą miały autobusy komunikacji publicznej. Wszystkich zmotoryzowanych, odwiedzających w tych dniach cmentarze na terenie miasta Konina, prosi się o pozostawienie pojazdów na niżej wymienionych parkingach:

• ul. Kolska: strona lewa za cmentarzem,

• Trasa Warszawska: po obu stronach jezdni zachodniej,

• ul. Grunwaldzka: parking,

• ul. Działkowa: parking, dodatkowe miejsca parkingowe zostaną utworzone na terenie ogrodzonym przy cmentarzu, wjazd bramą od ulicy Działkowej,

• ul. Harcerska: po prawej stronie.