ZDM-1-Wyrażenie zgody na podłączenie nieruchomości do miejskich urządzeń kanalizacji deszczowej

ZDM-1

Wyrażenie zgody na podłączenie nieruchomości do miejskich urządzeń kanalizacji deszczowej

Podstawa prawna
USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015.469)
USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2015.139).
Wymagane dokumenty
  • wniosek ZDM-1
  • 2 egzemplarze mapy sytuacyjno – wysokościowej 1:500
Dostępne dokumenty do pobrania
wniosek – ZDM-1
Opłaty
BRAK
Tryb odwoławczy
BRAK
Uwagi
BRAK
Miejsce składania wniosku
Zarząd Dróg Miejskich, ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin

Załączniki:

1. Wniosek ZDM-1 – (22.96 KB)