ZDM-1-Wyrażenie zgody na podłączenie nieruchomości do miejskich urządzeń kanalizacji deszczowej

ZDM-1

Wyrażenie zgody na podłączenie nieruchomości do miejskich urządzeń kanalizacji deszczowej

Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 poz. 310) 
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12.07.2019 r. (D. U. 2019 poz. 1311) w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu do wód lub ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych
Wymagane dokumenty
  • wniosek ZDM-1
  • 2 egzemplarze mapy sytuacyjno – wysokościowej 1:500
Dostępne dokumenty do pobrania
wniosek – ZDM-1
Opłaty
BRAK
Tryb odwoławczy
BRAK
Uwagi
BRAK
Miejsce składania wniosku
Zarząd Dróg Miejskich, ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin

Załączniki:

1. Wniosek ZDM-1 – (22.96 KB)