Informacje o Zarządzie Dróg Miejskich

Zarząd Dróg Miejskich w Koninie został utworzony na podstawie Uchwały Rady Miasta Konina nr 151 z dnia 20 lipca 2015 r. i rozpoczął działalność 1 stycznia 2016 r.

Zgodnie ze Statutem prowadzi działalność w granicach administracyjnych miasta polegającą przede wszystkim na zarządzaniu, planowaniu, utrzymaniu, remontach, przebudowie i budowie dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych, które stanowią własność Miasta Konina. Przedmiotem działania jest również zarządzanie ruchem na drogach, zarządzanie oświetleniem dróg i placów, zarządzanie kanalizacją deszczową oraz zimowe utrzymanie dróg.
Zarząd ma siedzibę w Koninie przy ulicy Zakładowej 4.

Adres korespondencyjny
Zarząd Dróg Miejskich w Koninie
ul. Zakładowa 4
62-510 Konin
Regon 363118861
NIP 6653000362