Wykaz parkomatów

Lp. Nr parkomatu Nazwa ulicy gdzie jest umieszczony parkomat
w SPP
Usytuowanie parkomatów
001 Plac Wolności narożnik budynku UM przy skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego a Plac
002 Plac Wolności narożnik placu, od strony ul. Śliskiej
003 Wiosny Ludów przy Biurze Partii Demokratycznej
004 3 Maja vis a vis PH „Rossman”
005 Plac Zamkowy prawy narożnik placu (od strony ul. PCK)
006 Plac Zamkowy przy kiosku „Ruch-u”
007 Plac Zamkowy lewy narożnik placu (od strony ul. Kramowej)
008 3 Maja przy skrzyżowaniu
z ul. Kramową
009 Wojska Polskiego przy skrzyżowaniu z ul. Wiejską
013 Aleje 1 Maja vis a vis Hotelu „Konin”
014 Dworcowa przy DH „Centrum”
015 Dworcowa przy DH (od ulicy)
016 Aleje 1 Maja przy PH „Dom dziecka”
017 Dworcowa Zakład „Fryzjerski”
018 Energetyka bliżej Alei 1 Maja
019 Energetyka bliżej ul. Kolejowej
020 Dworcowa vis a vis Hotelu „Konin” od strony Bibloteki Publicznej
050 Aleje 1 Maja przy budynku „Koperasa”
051 11 Listopada MPP przy targowisku miejskim
052 11 Listopada MPP przy targowisku miejskim (bliżej ulicy)
053 Aleje 1 Maja vis a vis ZS „Kopernik”
054 Chopina pierwszy od Marketu Netto
055 Chopina drugi od Marketu „Netto”
056 Chopina od strony osiedla „Zatorze”
057 Chopina przy sklepie „powidło.pl”
058 Chopina MPP na parkingu wewn. (SKOK)
059 Chopina przy „Zieleniaku”
060 Zakładowa vis a vis CPN PKS-u
061 Zakładowa vis a vis budynku
Urzędu Skarbowego
062 Zakładowa vis a vis budynku Rejonowego Biura Pracy
063 Zakładowa przy wjeździe  do firmy
„KON-BET”