Wysokość stawek opłat za czas parkowania

Wysokość stawek opłat za czas parkowania pojazdów samochodowych

 

1. OPŁATY JEDNORAZOWE
Opłata minimalna w SPP wynosi 0,50 zł
za pierwszą godzinę
za drugą godzinę
za trzecią godzinę
za czwartą i każdą następną godzinę
1,50 zł
1,80 zł
2,10 zł
1,50 zł
2. ABONAMENT MIESIĘCZNY
Abonament miesięczny 150,00 zł
2.1 ABONAMENT MIESZKAŃCA SPP
Roczny abonament mieszkańca SPP 90,00 zł
Półroczny abonament mieszkańca SPP 50,00 zł
3. ABONAMENT ZA ZASTRZEZONE MIEJSCE POSTOJOWE – KOPERTĘ
Miesięczne zastrzeżenie stanowiska postojowego – koperty w Strefie Płatnego Parkowania obowiązującej przez cała dobę, cały miesiąc 400,00 zł
4. OPŁATY DODATKOWE
4.1 w przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania
i przybycia do BSPP do godz. 17:00 danego dnia – kwota
stanowiąca wartość opłaty za parkowanie, zgodnie
z wysokością opłaty w SPP, w której parkował pojazd,
liczona od momentu utraty ważności dowodu wniesienia
opłaty za parkowanie do momentu przybycia do BSPP
wartość opłaty za
parkowanie plus
10,00 zł
4.2 w przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania
i przybycia do BSPP tj. w terminie 7 dni kalendarzowych
od dnia parkowania – kwota stanowiąca wartość opłaty za
parkowanie, zgodnie z wysokością opłaty w SPP,
w której parkował pojazd, liczona od momentu utraty ważności dowodu wniesienia opłaty za parkowanie do godz. 17:00 tego dnia oraz kwota 20,00 zł
wartość opłaty za
parkowanie plus
20,00 zł
4.3 w przypadku nie dokonania opłaty za parkowanie
i przybycia do BSPP w tym samym dniu, w którym nie
dokonano opłaty lub dniu następnym
30,00 zł
4.4 w przypadku nie dokonania opłaty za parkowanie i nie
zgłoszenia się do BSPP w tym samym dniu, w którym nie
dokonano opłaty lub dniu następnym
50,00 zł