Zintegrowany system komunikacji publicznej na terenie K OSI.

Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI

Projekt realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020

 • Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska,

 • Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego

Planowany rezultat po realizacji projektu – spadek emisji gazów cieplarnianych: 58 ton ekwiwalentu CO2/rok.

Okres realizacji: 28.04.2017 – 30.09.2018

Całkowita wartość projektu: 29 771 432,23 zł

Koszty kwalifikowane: 27 293 157,93 zł

Kwota dofinansowania: 23 199 184,23 zł

Wkład własny: 4 093 973,69 zł

Miło nam poinformować, że do końca września 2018 wdrożymy rozwiązania służące zintegrowaniu systemu komunikacji publicznej. Realizowany projekt obejmie miasto Konin oraz gminy: Golina, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Krzymów, Rzgów, Stare Miasto, Ślesin, które wspólnie tworzą Koniński Obszar Strategicznej Interwencji (K OSI).

W ramach projektu:

Zakupimy osiem nowoczesnych autobusów z napędem dieslowym spełniającym wymogi emisji spalin EURO 6. Pojazdy będą miały długość 11-12 metrów i powinny pojawić się na ulicach do końca 2017 roku.

Do września 2018 roku wykonamy 15 punktów przesiadkowych typu Bike@Ride. Zlokalizowane zostaną:

 • w Koninie – „Wał Tarejwy-Kościelna” przy ul. Wał Tarejwy, „Szpitalna-rondo” przy ul. Szpitalnej, „Leszczynowa” przy ul. Leszczynowej, „Spółdzielców-rondo” przy ul. Spółdzielców, „Dworcowa” przy ul. Dworcowej, „Aleje 1 Maja-ZSZ” przy ul. Al. 1 Maja, „Wyszyńskiego-szpital” przy ul. Wyszyńskiego, „Chopina-Szeligowskiego” przy ul. Chopina,

 • w gminie Ślesin – łącznik ul. XXX-lecia PRL i ul. Gorańskiej oraz ul. Konińska, Licheń,

 • w gminie Golina – ul. Poniatowskiego

 • w gminie Krzymów – ul. Konińska, Brzeźno

 • w gmina Stare Miasto – ul. Rychwalska

 • w gminie Kazimierz Biskupi – przy pętli autobusowej w Wieruszewie

 • w gminie Kramsk –ul. Jana Pawła II

Zbudujemy 31,645 km dróg rowerowych do końca września 2018 roku:

Miasto Konin – łącznie wykonanych zostanie 10 dróg rowerowych o łącznej długości 8,397 km na poszczególnych lokalizacjach:

 • ul. S. Wyszyńskiego od ronda Solidarności do ronda Doktora Piotra Janaszka (strona północna) – 1,387 km,

 • ul. Przyjaźni, od ul. Wyszyńskiego do 11 Listopada – 0,281 km,

 • ul. Zakładowa od ul. Kleczewskiej do gazowni  (strona północna lub południowa) – 1,452 km

 • ul. I. Paderewskiego od ul. Kleczewskiej (strona północna) – 1,111 km

 • ul. Kleczewska – 0,14 km

 • ul. Poznańska od ronda Miast Partnerskich do ul. Przemysłowej KM Policji (strona północna) – 1,013 km

 • ul. Spółdzielców od ul. Poznańskiej do ul. Kolbego (strona północna) – 1,654 km (strona południowa) – 0,259 km

 • ul. Zagórowska od ul. Przydziałki do ul. Pułaskiego – 0,406 km

 • ul. Piłsudskiego, od ul. Pułaskiego – 0,231 km

 • ul. Park 700 Lecia – 0,463 km

Gmina Kramsk – wykonana zostanie 1 droga rowerowa o długości 2,602 km od ronda w Woli Podłężnej do Patrzykowa, DW 266, odcinek 2,602 km

Gmina Golina – wykonanych zostanie 6 dróg o łącznej długości 4,018 km,

 • ul. Słowackiego (DW 467) odcinek o dł. 0,642 km. (I etap drogi rowerowej Golina – Myślibórz – Radolina)

 • Węglew Kolonia, odcinek o długości 0,868 km, droga gminna nr 472034, od DK92 do torów. Przy skrzyżowaniu w pasie  drogi krajowej znajdują się przystanki autobusowe

 • ul. Bohaterów II Wojny Św. odcinek 0,250 km, od ul Kolejowej (drogi powiatowej nr 3230P) do ul. Cmentarnej (drogi powiatowej nr 3229P)

 • ul. Kusocińskiego (droga powiatowa nr 3311P) odcinek o długości 0,615 km od ul Poniatowskiego do Stadionu Miejskiego w Golinie,

 • Węglew, droga powiatowa nr 3234P, odcinek o długości 0,29 km od końca wsi Węglew (od strony skarpy) do drogi gminnej nr 472030 (dalej do DK92 prowadzi istniejący ciąg pieszo jezdny)

 • Spławie, droga powiatowa nr 3229P, odcinek 1,353 km w Spławiu i od DK92 do Spławia. Przy skrzyżowaniu dróg znajdują się przystanki autobusowe PKS.

Gmina Rzgów – wykonane zostaną 3 drogi rowerowe o łącznej długości 5,887 km,

 • Modła-Babia, 2,853 km, droga powiatowa 3096P,

 • Rzgów-Świątniki, ok. 1,24 km, droga powiatowa 3096P i 3091P

 • Sławsk, ok. 1,79 km droga powiatowa 3096P

Gmina Stare Miasto – wykonane zostaną 2 drogi rowerowe o łącznej długości 4,005 km,

 • na odcinku Rumin – Stare Miasto, 2,205 km, droga powiatowa 3235P

 • na odcinku Żychlin – Stare Miasto, 1,8 km, droga powiatowa 3251P

Gmina Kazimierz Biskupi – wykonane zostaną 2 drogi rowerowe o łącznej długości 2,580 km,

 • od skrzyżowania Władzimirów/Wieruszew do stacji gazowej – 1,11 km, DW 264

 • od Woli Łaszczowej do m. Posada -1,19 km, DW 264

Gmina Ślesin – wykonane zostaną 2 drogi rowerowe o łącznej długości 4,436 km,  

 • wzdłuż DW 263, w tym odcinek Różnowa – Ślesin, długość 3,873 km oraz odcinek w Ślesinie dł. 0,563 km, razem – 4,436 km

W drugim półroczu 2018 roku uruchomimy system wypożyczalni rowerów miejskich. Stacje rowerowe zlokalizowane zostaną w Koninie przy ul. Aleje 1 Maja, ul. F. Chopina, ul. Dworcowa, ul. Poznańska, Bulwary Nadwarciańskie, ul. Grunwaldzka, Park im. Fryderyka Chopina, ul. Piłsudskiego, ul. Zakładowa, ul. kard. S. Wyszyńskiego, ul. Popiełuszki.

Ponadto wprowadzimy elementy systemu zarządzania i organizacji ruchu, takie jak informacja pasażerska w formie tablic elektronicznych zainstalowanych przy punktach przesiadkowych w Koninie oraz jeden wspólny bilet dzienny (24h) obowiązujący w autobusach MZK i PKS na terenie objętym K OSI.

Wszystko to robimy po to, by mieszkańcom Konina i okolic żyło się lepiej i wygodniej, a w szczególności, by: chronić środowisko poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, poprawić integrację komunikacji poprzez ułatwienie zmiany środków transportu (autobus-rower), zachęcić do korzystania z publicznych środków transportu i rowerów, dostosować tabor miejski do wymogów unijnych norm środowiskowych oraz unijnych norm technicznych, dostosować miejską komunikację publiczną do potrzeb mieszkańców, w tym osób z niepełnosprawnościami lub osób z ograniczoną możliwością poruszania się, poprawić komfort podroży, poprawić standard obsługi pasażerów i bezpieczeństwo.

Projekt pod nazwą „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego