Badania preferencji komunikacyjnych mieszkańców Aglomeracji Konińskiej.


Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska, aby lepiej zrozumieć potrzeby i preferencje mieszkańców
dotyczące mobilności, w marcu przeprowadziła ankietę. Wyniki te dają wgląd w zróżnicowane wzorce
podróżowania, preferencje transportowe oraz postawy wobec rozwoju infrastruktury transportowej.
„Rozwój zrównoważonej mobilności to nie tylko inwestycja w infrastrukturę, ale przede wszystkim
inwestycja w jakość życia naszych mieszkańców. „- mówi Emilia Wasielewska, dyrektorka biura
stowarzyszenia.
Wyniki ankiety wyraźnie pokazują głęboko zakorzenioną zależność mieszkańców od transportu
indywidualnego. Zdecydowana większość respondentów (72%) posiada samochód do własnej
dyspozycji, co odzwierciedla dominującą rolę pojazdów prywatnych w codziennej mobilności.
Szczególnie zaskakującym wydaje się fakt posiadania więcej niż jednego auta w gospodarstwie
domowym, bo aż 63% respondentów potwierdziło ten fakt.
Jak można było się spodziewać, różne grupy wiekowe mają różne preferencje transportowe. Młodsi,
głównie udając się szkoły, preferują transport publiczny (69%) i piesze podróże (29%), podczas gdy
osoby w wieku produkcyjnym przemieszczają się przede wszystkim własnym samochodem (80%).
Seniorzy również często korzystają z samochodów (65%), jednak zauważalny jest wzrost wyboru
pieszych podróży (26%) w celach codziennych, np. załatwianie spraw urzędowych i zakupy.
Opinie na temat infrastruktury pieszej, rowerowej oraz dostępności parkingów na terenie Aglomeracji
Konińskiej pokazują, że istnieje potrzeba inwestycji w te obszary. 43% respondentów wskazało na
potrzebę działań inwestycyjnych w lepszą jakość i dostępność infrastruktury pieszej, zaś 56%
ankietowanych widzi potrzebę rozwoju bezpiecznych tras rowerowych oraz infrastruktury wspierającej
rowerzystów.
Rekomendacje oparte na analizie wyników ankiety sugerują potrzebę zwiększenia dostępności
i atrakcyjności transportu publicznego oraz rozbudowę infrastruktury rowerowej i pieszej. Promowanie
pracy zdalnej, czy też zachęty dla przedsiębiorstw do wspierania zrównoważonej mobilności jak
i tworzenie infrastruktury przyjaznej rowerzystom mogą także przyczynić się do zmniejszenia
zależności od transportu indywidualnego.
Działając na rzecz mobilności w Aglomeracji Konińskiej, musimy pomyśleć o wszystkim, co jest ważne
dla mieszkańców ale nie możemy zapomnieć o środowisku naturalnym. Kiedy inwestujemy w drogi,
ścieżki rowerowe czy promujemy inne sposoby podróżowania niż samochodem, oraz uczymy ludzi, jak
mogą lepiej korzystać z tych opcji, przynosimy korzyści zarówno naszej społeczności, jak i naturze na
dłuższą metę.
Pełen raport dostępny jest na stronie Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska pod linkiem
https://aglomeracjakoninska.org/wyniki-badania-preferencji-komunikacyjnych-mieszkancow-
Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska
62-500 Konin, ul. płk. Witolda Sztarka 1
biuro@aglomeracjakoninska.org
www.aglomeracjakoninska.org
aglomeracji-koninskiej/ oraz w załączeniu. Wyniki badań posłużą Stowarzyszeniu w aktualizacji
dokumentów strategicznych Aglomeracji, które mają służyć poprawie mobilności mieszkańców,
pozwolić lepiej wykorzystać istniejącą infrastrukturę, pomóc w planowaniu transportu oraz
koordynowaniu inwestycji na terenie Aglomeracji Konińskiej. Szczególnie, że od 2 kwietnia, gminy
zrzeszone w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Konina mogą ubiegać się o środki na działania i rozwój
zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski