Bezpieczniej na ul. Kolejowej.

Na ul. Kolejowej poprawiono bezpieczeństwo pieszych. Zmiana w organizacji ruchu polega na wysunięciu platformami oczekiwania pieszego. 

Jednym ze sposobów poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych jest jego skrócenie. Wiele „zebr” powstało lata temu, gdy parametry dróg były zupełnie inne. W efekcie zaś pieszy musi przekraczać bardzo szeroką jezdnię. Prostą zasadą poprawiającą bezpieczeństwo jest, że pieszy powinien się znajdować na jezdni jak najkrócej, a jezdnia na przejściu dla pieszych powinna być możliwe jak najwęższa. Takie rozwiązanie powstało niedawno na przejściach dla pieszych w ciągu ul. Kolejowej w Koninie. Zastosowano tam przejścia dla pieszych z wysuniętymi platformami  w celu skrócenia drogi pieszego i poprawienia obszaru wzajemnej widoczności pieszy – pojazd. Wysunięty przed linie parkowania pieszy jest dobrze dostrzegalny przez kierujących i ma dobre warunki widoczności na pojazdy. Tym samym poprawia się bezpieczeństwo pieszych w rejonie oddziaływania przejścia dla pieszych.

Takie rozwiązania będą realizowane również na innych tego typu przejściach dla pieszych.