Bezpłatny postój w SPP i MPP – info.

Zarząd Dróg Miejskich w Koninie informuje, że w dniu 02.05.2022 r. kasa PKS będzie nieczynna.

Jednocześnie informujemy, że w dniach 02.05.2022r. postój pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania
i na Miejskich Płatnych Parkingach jest bezpłatny.