Koronawirus. Organizacja pracy Zarządu Dróg Miejskich w Koninie.

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju w celu załatwienia spraw w Zarządzie Dróg Miejskich w Koninie prosimy o wcześniejsze umawianie się z naszymi pracownikami telefonicznie pod nr. (63 240 24 50), bądź też o załatwianie spraw drogą elektroniczną (e-mail: kontakt@zdm-konin.pl) lub poprzez platformę E-PUAP (skrytka pocztowa ZDMKonin).

W przypadku konieczności załatwienia bieżących spraw  w siedzibie ZDM Konin przypominamy o zachowaniu obowiązującego reżimu sanitarnego tj. zakrywaniu ust i nosa. Do Państwa dyspozycji pozostają również dystrybutory z płynem do dezynfekcji rąk.

Kontakt w sprawach związanych ze Strefą Płatnego Parkowania  pod numerami telefonów 690 069 105 lub 511 103 711 w godzinach 7:30 do 17:00.

Opłaty związane z SPP (abonamenty, wezwania itp.) prosimy w miarę możliwości uiszczać elektronicznie – przelewem na konto.

Mając na uwadze ochronę zdrowia i życia mieszkańców oraz obowiązek przestrzegania wprowadzonych ostatnio obostrzeń w związku z COVID-19, prosimy o ograniczenie kontaktu bezpośredniego do niezbędnego minimum.