Powiększenie Strefy Płatnego Parkowania przy ul. 11 Listopada w Koninie.

Uwaga kierowcy !!!!

W związku z licznymi interwencjami i monitami w szczególności przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na „Targowisku” dla uporządkowania parkowania zostaje powiększony teren Miejskich Płatnych Parkingów przy ul. 11 Listopada w Koninie o parking mieszczący się na działce nr 36/97 (przed głównym wjazdem na Targowisko Miejskie) zgodnie z Zarządzeniem Nr 77/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 26 maja 2020 r.

Informujemy, że od 1 lipca 2020 r. należy uiszczać opłaty parkingowe zgodnie z taryfikatorem za parkowanie na terenie Miejskich Płatnych Parkingów w Koninie na wyżej wskazanym parkingu.