Uwaga kasa PKS nieczynna – informacja.

Zarząd Dróg Miejskich w Koninie informuje, że w dniu 12.11.2021 r. kasa PKS będzie nieczynna.

W związku z powyższym prosimy o dokonywanie opłat na rachunek bankowy:

Konto ZDM Konin – Rachunek podstawowy:
28 1560 0013 2000 3236 9000 0001
– wpłaty za zajęcie pasa pod cele nie związane z droga (w tym awarie)
– wpłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym
– wpłaty za zajęcie pasa drogowego pod reklamy
– wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych
– opłaty za abonament w Strefie Płatnego Parkowania i Miejskich Płatnych Parkingów
– wpłaty za nieopłacone parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania i Miejskich Płatnych Parkingów

Sumy depozytowe:
71 1560 0013 2000 3236 9000 0003

 Konto Urzędu Miasta (opłaty skarbowe):
67 1560 0013 2015 2804 6127 0034
– opata za wydanie zezwolenia (decyzji) na wykorzystanie dróg w sposób szczególny
– opłata za wydanie zezwolenia na wjazdy w strefy ograniczonego ruchu
– opłata za wydanie zgody (decyzji) na lokalizację zjazdu pod cel inny niż mieszkaniowy
– opłata za pełnomocnictwa