Uwaga kierowcy! Korekta zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Przemysłowa z Paderewskiego

Zarząd Dróg Miejskich w Koninie w porozumieniu z Wykonawcą robót firmą Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. informuje, że z dniem 10.06.2020r wprowadza zmianę do wprowadzonetymczasowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Przemysłowej z Paderewskiego. Zmiana polega na korekcie programu sterowania sygnalizacją jak również zostaje wprowadzony zakaz  skrętu w lewo z ul. Przemysłowej w ul. Paderewskiego dla pojazdów poruszających się od centrum miasta (w kierunku północnym). Zakaz skrętu w ul. Paderewskiego nie dotyczy autobusów komunikacji miejskiej MZK.

Na czas prowadzonych prac i zmian w organizacji ruchu dojazd do osiedla Zatorze będzie możliwy wyłącznie od centrum miasta (Aleje 1 Maja – Kleczewska- Wiadukt Briański).

Wszystkie wprowadzone zmiany zostały odpowiednio oznakowane. W związku z powyższym prosimy kierowców o stosowanie się do oznakowania oraz sygnałów drogowych (sygnalizacji świetlnej) zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu drogowego.

Mamy głęboką nadzieję, że wprowadzone zmiany poprawią zarówno bezpieczeństwo jak również płynność ruchu w ww. rejonie.