UWAGA ! Utrudnienia w ruchu w związku z budową połączenia ul. I. Paderewskiego i Wyzwolenia.

Zarząd Dróg Miejskich w Koninie informuje, że wraz z rozpoczęciem inwestycji dotyczącej zadania pn.: „Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-2-” z dniem 15.02.2020r. zostanie wprowadzona tymczasowa zmiana organizacji ruchu.

W związku z powyższym na odcinku ul. Przemysłowej oraz I. Paderewskiego wystąpią utrudnienia w ruchu kołowym i pieszym.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU NA UL. PRZEMYSŁOWEJ

Przewiduje się zamknięcie południowej strony ul. Przemysłowej i skierowanie ruchu na pas za wyspę dzielącą. Ze Względu na I etap budowy (zakres robót) ruch północną częścią ulicy będzie odbywał się po 3 pasach (2 w kierunku z Konina i 1 w kierunku do Konina) w każda stronę (na odcinku między stacjami benzynowymi BP).

Szczegóły zmiany organizacji ruchu na ul. Przemysłowej zawiera plan sytuacyjny poniżej.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU NA UL. I. PADEREWSKIEGO

Analogicznie do ul. Przemysłowej ruch pojazdów zostanie skierowany na jedną stronę (wschodnią) ulicy I. Paderewskiego (RUCH W STRONĘ LEWĄ – DLA POJAZDÓW SKRĘCAJĄCYCH W KIERUNKU BYDGOSZCZY) oraz pasem prawym (RUCH W STRONĘ CENTRUM MIASTA). Odcinek od skrzyżowania z ul. Przemysłową do ul. Torowej zostanie zwężony do jednego pasa. Zjazdy na tym odcinku będą możliwe tylko do pobliskich stacji benzynowych BP (w prawo) oraz Orlen (w prawo dla jadących ul. Paderewskiego z kierunku od Ronda WOŚP). Ulica Torowa na czas trwania robót będzie otwarta dla ruchu w obu kierunkach, a wyjazd z niej będzie ograniczony tylko w prawą stronę w kierunku ul. Przemysłowej co zostanie oznakowane odpowiednio znakami pionowymi i poziomymi.

Szczegóły zmiany organizacji ruchu na ul. I. Paderewskiego  zawiera plan sytuacyjny poniżej.

W rejonie prowadzonych prac obowiązuje ograniczenie prędkości do 30km/h oraz zakaz wyprzedzania.    Wszystkie newralgiczne miejsca zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego i pieszego zostaną wygrodzone urządzeniami BRD. Dla uniknięcia chaosu na drogach w rejonie prowadzonych prac zostanie zastosowane również tymczasowe oznakowanie poziome barwy żółtej.

Wszystkie wyjazdy z budowy będą zabezpieczone barierami ochronnymi tymczasowymi VARIOGUARD.

Istniejąca sygnalizacja świetlna i jej działanie zostanie również dostosowane do planowanych zmian.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu nastąpi w dniu 15.02.2020 r. od godz. 12:00 i potrwa do 15.06.2020r.

Za zaistniałe utrudnienia w ruchu PRZEPRASZAMY, jednocześnie prosimy mieszkańców oraz użytkowników dróg o stosowanie się do tymczasowych zmian w organizacji ruchu (sygnalizacji, oznakowania pionowego i poziomego lub w sytuacjach newralgicznych do poleceń osób kierujących ruchem).

Wykonawca robót dołoży wszelkich starań, żeby utrudnienia w ruchu trwały jak najkrócej oraz zwraca się z prośbą do użytkowników ruchu drogowego o uzbrojenie się w cierpliwość i wyrozumiałość na czas trwających prac.