Uwaga! Zmiana organizacji ruchu w związku z II etapem robót na ul. 11 Listopada i Wyzwolenia.

Zarząd Dróg Miejskich informuje, że w związku z planowanym rozpoczęciem  II etapu robót dotyczących budowy połączenia ul. Wyzwolenia z ul. Paderewskiego od dnia 27.04.2020 do 30.06.2020r. zostanie wprowadzona zmiana w organizacji ruchu. Roboty będą prowadzone etapami (rozbiórki istniejących chodników, przebudowa istniejących sieci uzbrojenia podziemnego, itp) po jednej lub drugiej stronie ul. 11 Listopada, Zakola i ul. Wyzwolenia tak aby była zachowana ciągłość i bezpieczeństwo ruchu pieszego w tym rejonie. Zakres prowadzonych robót wymusi na kierujących poruszanie się projektowanym objazdem ulicami: 11 Listopada – Zakole – Okólna – Sosnowa do ul. Wyzwolenia. Odcinek ul. Wyzwolenia od skrzyżowania z ul. 11 listopada do skrzyżowania z ul. Sosnową zostanie wyłączony z ruchu kołowego. Na odcinku prowadzonych robót (11 Listopada – Zakole) przewidziane jest zawężenie pasów ruchu, jednak ruch będzie się odbywał jak do tej pory dwukierunkowo. Na skrzyżowaniu ul. Wyzwolenia i Sosnowej z uwagi na zamknięcie odcinka ul. Wyzwolenia zostanie wprowadzona zmiana pierwszeństwa dla kierujących (tzw. „pierwszeństwo łamane”). Droga wyjazdowa z bloków i garaży na ul. Wyzwolenia będzie drogą podporządkowaną. Z uwagi na plac budowy oraz sprzęt ciężki jaki się tam porusza prosimy uczestników ruchu o zwracanie szczególnej uwagi na wyjazdy z budowy oraz sprzęt budowlany realizujący roboty drogowe . W związku z powyższym prosimy kierowców oraz pieszych o stosowanie się do znaków drogowych oraz poruszanie się w rejonie prowadzonych prac dbając o bezpieczeństwo swoje oraz innych uczestników ruchu drogowego.