Zawieszenie poboru opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych

Zarząd Dróg Miejskich w Koninie informuje, że na okres od 01.07.2022 do 30.06.2023 r. zostaje zawieszony pobór opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych.