Zmiana organizacji ruchu na ul. Przemysłowej i Paderewskiego – otwarcie skrzyżowania – etap I

Informujemy , że w dniu 29.10.2020r. w godzinach popołudniowych (około godz. 18:00) zostanie otwarte dla ruchu kołowego skrzyżowanie ulic Przemysłowej i Paderewskiego zgodnie z poniższym planem sytuacyjnym. Dojazd do ul. Torowej będzie możliwy od ul. Przemysłowej (wjazd drogą przy Państwowej Straży Pożarnej) oraz od ul. Paderewskiego (od kierunku Ronda WOŚP). Wyjazd z ul. Torowej w ul. Paderewskiego będzie możliwy wyłącznie w prawą stronę.W dalszym ciągu obowiązuje zakaz skrętu z ul. Przemysłowej) w lewo (w ul. Paderewskiego) z wyjątkiem autobusów komunikacji miejskiej. Dla pozostałych kierujących obowiązuje nakaz jazdy na wprost.

Plan sytuacyjny – część graficzna

Taka zmiana organizacji ruchu jest przewidziana do czasu uruchomienia programu sterownia sygnalizacją świetlną oraz otwarcia połączenia z ul. Wyzwolenia przez nowo wybudowany wiadukt. Ma to się odbyć w najbliższym czasie. Wprowadzone zmiany mają charakter tymczasowy, a istniejące jeszcze chwilowe ograniczenia powodowane są wyłącznie bezpieczeństwem  uczestników ruchu drogowego.

Dalszy ciąg zmian organizacji ruchu (tj. 30.10.2020)  przewiduje również otwarcie dla ruchu kołowego skrzyżowania ul. 11 Listopada i Wyzwolenia (nowo wybudowane rondo). Trwają tam obecnie prace wykończeniowe m.in. malowanie oznakowania poziomego tak aby zapewnić jak najlepsze warunki bezpieczeństwa ruchu kołowego.