Zmiany w tymczasowej organizacji ruchu na ul. Przemysłowej i Paderewskiego.

Jesteśmy po pierwszym tygodniu funkcjonowania wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu  ul. Przemysłowej i ul. I. Paderewskiego.

Na podstawie naszych obserwacji oraz biorąc pod uwagę sygnały ze strony opinii publicznej zobligowaliśmy wykonawcę robót do wprowadzenia kilku zmian w organizacji ruchu.

Planowane zmiany nie spowodują zakłócenia porządku ruchu  jednak w ocenie ZDM Konin oraz Komendy Miejską Policji w Koninie powinny przynieść zasadniczą poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu na ww. skrzyżowaniu. Zostanie wprowadzone dodatkowe oznakowanie pionowe oraz urządzenia BRD. Miejsca niebezpieczne często wykorzystywane przez niektórych kierowców jako tzw.”furtka” zostaną dodatkowo zabezpieczone co powinno ukrócić niebezpieczne procedery.

Zmiany również będą dotyczyły programu sterowania sygnalizacją świetlną. Spodziewanym efektem jest poprawa przepustowości skrzyżowania szczególnie z kierunku północnego (kierunek z Pątnowa).

Każda zmiana organizacji ruchu wymaga od kierowców dostosowania się do wprowadzonych zmian w szczególności należy zwracać uwagę na obowiązujące znaki pionowe jak i poziome.

Wszyscy jesteśmy uczestnikami ruchu w związku z czym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz nie stwarzanie sytuacji niebezpiecznych mogących zagrozić zdrowiu lub życiu.

Plan sytuacyjny z korektą organizacji ruchu – ul. Przemysłowa

Zmiany:

– Zabezpieczenie powierzchni wyłączonej P-21 wzdłuż wyspy dzielącej na wysokości stacji paliwa BP często wykorzystywanej przez kierowców do ominięcia pojazdów czekających w kolejce.

-Na lewoskręcie z ul. Przemysłowej w ul. I. Paderewskiego wyznaczono linię prowadzącą na „właściwy pas ruchu” (zewnętrzny). W tym miejscu kierowcy często jeżdżąc na „pamięć” zajmują wewnętrzny pas ruchu o przeciwnym kierunku ruchu przeznaczony do wyjazdu z ul. Paderewskiego w ul. Przemysłową.

– Dodatkowo przed skrzyżowaniem z ul. Torową zostanie umieszczony znak B-21 „zakaz skrętu w lewo” co miejmy nadzieję wykluczy niebezpieczne manewry kierowców  w celu wykonania skrętu w ul. Torową.

– Przejścia dla pieszych w ciągu ul. Przemysłowej (w rejonie prowadzonych robót) są całkowicie wyłączone z ruchu pieszego. Dla bezpieczeństwa należy korzystać z kolejnych najbliżej położonych czyli okolice stacji paliw BP.

– Na odcinku od wyjazdu z „Konwartu” do pierwszego przejścia dla pieszych (w kierunku Pątnowa) pasy ruchu w obu kierunkach zostaną oddzielone dodatkowo barierami tymczasowymi miniguard co wykluczy możliwość przejazdu na sąsiedni pas ruchu.

Plan sytuacyjny z korektą organizacji ruchu – ul. I. Paderewskiego

Zmiany:

– Na ul. Paderewskiego zlikwidowane zostanie zawężenie jezdni do jednego pasa ruchu. Ruch zostanie poprowadzony dwoma pasami do sygnalizacji świetlnej co powinno udrożnić ul. I. Paderewskiego (wyjazd w prawo lub w lewo).

– Przejście dla pieszych w ciągu ul. I. Paderewskiego jest tymczasowo wyłączone z ruchu. Na obecną chwilę z powodu kolizji pomiędzy zielonym sygnałem dla ruchu kołowego i pieszego dla bezpieczeństwa przejście dla pieszych zostało wyłączone. Obecnie realizujemy korektę programu sygnalizacji świetlnej.