Kontakt

Zarząd Dróg Miejskich w Koninie
ul. Zakładowa 4
62-510 Konin

Biuro Obsługi Interesanta
Biuro Strefy Płatnego Parkowania i Miejskich Płatnych Parkingów
tel. 63 240 24 50
fax 63 240 24 51
email: kontakt@zdm-konin.pl
email: strefappkonin@zdm-konin.pl

Dyrektor
tel. 632402453
email: gpajak@zdm-konin.pl

Zastępca Dyrektora
tel. 632402455
email: aszczepanski@zdm-konin.pl

Główny Księgowy
tel. 632402454
email: uszabelska@zdm-konin.pl

Sekcja Płatnego Parkowania – abonamenty parkingowe
tel. 632402460
email: jtrawinski@zdm-konin.pl

Zamówienia publiczne
tel. 632402461
email: awrzesinska@zdm-konin.pl