„Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych”.

Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych dla województwa wielkopolskiego w 2021 roku.

„Przebudowa ul. Aleje 1 Maja w Koninie w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych”

Ogólny koszt realizacji zadania:             159898,77 zł

Wartość dofinansowania z RFRD:            97177,56 zł

W ramach zadania na odcinku od skrzyżowania z ul. Plac Górnika do skrzyżowania z ul. Powstańców Wielkopolskich długości około 500 m wprowadzone zostaną dodatkowe rozwiązania wspomagające i ułatwiające pieszym przekraczanie drogi tj.:

– wykonanie prawidłowego oświetlenia przejścia, dojścia do przejścia dla pieszych oraz stref oczekiwania,

– prawidłowe ukształtowanie wysokościowe nawierzchni dojścia do przejścia dla pieszych,

– zastosowanie systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku,

– wykonanie na jezdni wysp azylu dla pieszych,

– zawężenie pasów ruchu na wysokości przejścia dla pieszych,

– wyznaczenie dodatkowych pasów ruchu dla pojazdów skręcających w lewo na skrzyżowaniach,

– wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

Przewidywany termin zakończenia robót: 30 czerwca 2022 r.