„Przebudowa ul. Leśnej w Koninie”.

Termin realizacji: od 10.12.2019 do 18.12.2020

Wartość całkowita: 3 099 599,17 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych

 – 1 675 059,00 zł i wkład własny –1 424 540,17 zł

Długość przebudowanego odcinka  – 645,0 m.

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grub.

4 cm – 3 607,00 m2.

Warstwa ścieralna nawierzchni z SMA dla KR4, grub.

4 cm – 3 889,00 m2.

Nawierzchnia ścieżki pieszo-rowerowej z betonu asfaltowego – 2 118,0 m2.

Chodniki z brukowej kostki betonowej – 961,0 m2.

Krawężnik betonowy uliczny 20×30 cm

– 866,00 m.

Krawężnik betonowy uliczny 15×22 cm

– 473,00 m.

Krawężnik betonowy drogowy 12×25 cm

– 375,00 m.

Pionowe znaki drogowe – 48 szt.

Oznakowanie poziome, grubowarstwowe

– 197,00 m2.

Oświetlenie uliczne – 28 szt. lamp

W ramach zadania wykonano renowację rurociągu z rur polietylenowych PE, PEHD: o średnicy 300 mm – 286,0 m; średnicy 400 mm – 240,0 m; wykonano renowację studni rewizyjnych o średnicy 1200 i 2000 mm – 14 szt.; zabudowano studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu –  27 szt.; wybudowano przykanaliki o średnicy 200 mm – 111,0 m.

 Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem typu U-12 – 14,0 m.

System AIW na przejściach dla pieszych – 4 kpl. (dwa przejścia).