„Przebudowa ulicy I. Paderewskiego w Koninie na odcinku pomiędzy ul. Kleczewską a rondem WOŚP”

 

W dniu 29.06.2022 r. Miasto Konin podpisało umowę o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy I. Paderewskiego w Koninie na odcinku pomiędzy ul. Kleczewską a rondem WOŚP” realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Kwota dofinansowania wynosi 5 084 276,50 zł. Szacowana wartości całej inwestycji to 10 294 966,24 zł.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej (ul. I. Paderewskiego) na odcinku o długości 798 m pomiędzy ul. Kleczewską a rondem WOŚP. W ramach robót drogowych przewiduje się wymianę całej konstrukcji nawierzchni, poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego, przebudowę zatok autobusowych oraz przejść dla pieszych, przebudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę oświetlenia ulicznego, zagospodarowanie pasa zieleni.                                                                                                                                     

Celem przebudowy jest podniesienie standardu technicznego ulicy, na jednym z głównych ciągów komunikacyjnych miasta Konina, umożliwiającym płynne i bezpieczne poruszanie się pojazdów (w tym ciężarowych), pieszych oraz rowerzystów.

Ulica I. Paderewskiego jest jednym z głównych elementów w układzie drogowym miasta. Od strony zachodniej połączona jest z drogą wojewódzką nr 264 (ul. Kleczewska), od strony wschodniej z drogą krajową nr 25 (ul. Przemysłowa), a w dalszym przebiegu z drogą wojewódzką nr 266 (ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego).