Rachunki bankowe

• Konto ZDM Konin – Rachunek podstawowy:
28 1560 0013 2000 3236 9000 0001
– wpłaty za zajęcie pasa pod cele nie związane z droga (w tym awarie)
– wpłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym (w tym za decyzje wydane przed rokiem 2016  przez Urząd miejski w Koninie)
– wpłaty za zajęcie pasa drogowego pod reklamy
– wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych
– opłaty za abonament w Strefie Płatnego Parkowania i Miejskich Płatnych Parkingów
– wpłaty za nieopłacone parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania i Miejskich Płatnych Parkingów

• Sumy depozytowe:
71 1560 0013 2000 3236 9000 0003

• Konto Urzędu Miasta (opłaty skarbowe):
67 1560 0013 2015 2804 6127 0034
– opata za wydanie zezwolenia (decyzji) na wykorzystanie dróg w sposób szczególny
– opłata za wydanie zezwolenia na wjazdy w strefy ograniczonego ruchu
– opłata za wydanie zgody (decyzji) na lokalizację zjazdu pod cel inny niż mieszkaniowy
– opłata za pełnomocnictwa

• Dane do faktur:
Nabywca:                                                             Odbiorca:
Miasto Konin                                                        Zarząd Dróg Miejskich w Koninie
Pl. Wolności 1                                                       ul. Zakładowa 4
62-500 Konin                                                        62-510 Konin
NIP 665 289 98 34                                               NIP 665 300 03 62