Zimowe utrzymanie dróg i chodników

Zwracamy się z prośbą do kierujących pojazdami by zwracali uwagę na sposób parkowania na parkingach i ulicach szczególnie osiedlowych, tak aby umożliwić przejechanie pługopiaskarki, a tym samym prowadzić akcję zimowego utrzymania.

NUMERY DYŻURNE:

Zimowe utrzymanie jezdni i chodników część I i VI, standard I (zakres wg załącznika)

Julmat 513 617 201 biuro@julmat.konin.pl,

Zimowe utrzymanie jezdni część  III, standard II i III  (zakres wg załącznika cz. III)

Julmat 513 617 201 biuro@julmat.konin.pl,

Zimowe utrzymanie jezdni część II standard II i III  (zakres wg załącznika cz.II)

TRANSGAJ 601 981 131, 601 715 052  transgajpw@interia.pl

Zimowe utrzymanie chodników część IV i V  (zakres wg załącznika cz.IV), (zakres wg załącznika cz. V)

PGKiM Konin 501 258 764  pgkimdarek@tlen.pl

STRAŻ MIEJSKA 986 (do godz. 22:00).

Poniżej przedstawiamy wykazy dróg, ulic oraz chodników objętych zimowym utrzymaniem z podziałem na obręby oraz nazwami firm z którymi miasto ma zawarte umowy.


Obowiązki właścicieli nieruchomości

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

 

  • uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń (m. in.: chwastów, gałęzi) z chodnika położonego wzdłuż nieruchomości oraz z części nieruchomości służących do użytku publicznego, niezwłocznie po ich pojawieniu się oraz w sposób umożliwiający swobodne i bezpieczne poruszanie się pieszych oraz z użyciem środków zgodnych z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. Nr 230, poz. 1960);
  • uprzątnięcie sopli lodowych oraz śniegu z dachów i gzymsów budynków niezwłocznie po ich pojawieniu się i w sposób niezagrażający życiu lub zdrowiu ludzi lub zwierząt.