Wymiana infrastruktury oświetleniowej OUiD

Zarząd Dróg Miejskich w Koninie informuje że aktualnie spółka Oświetlenie uliczne i Drogowe w Kaliszu dokonuje modernizacji oświetlenia ulicznego będącego jej własnością. Prace polegają na wymianie latarni oraz opraw i z uwagi na stan techniczny linii kablowej dochodzi coraz częściej do awarii oświetlenia. Z uzyskanych informacji od właściciela infrastruktury tj. OUID są prowadzone prace, które zmierzają do usunięcia powstałych awarii po wymianie słupów i opraw. W przypadku stwierdzenia awarii można bezpośrednio zgłaszać takie sytuację bezpośrednio u właściciela pod numerem telefonu: 625986490.