ZDM-6-Wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu

ZDM-6

Wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu

Podstawa prawna
Art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 988 z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r., poz. 784).
Wymagane dokumenty
  • wniosek ZDM-6,
Dostępne dokumenty do pobrania
wniosek – ZDM-6
Opłaty
BRAK
Tryb odwoławczy
BRAK
Uwagi
Termin zgłoszenia co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
Miejsce składania wniosku
Zarząd Dróg Miejskich, ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin

Załączniki:

1. Wniosek ZDM-6 (1.06 MB)