ZDM-6-Wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu

ZDM-6

Wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu

Podstawa prawna
Art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1137)
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729).
Wymagane dokumenty
  • wniosek ZDM-6,
Dostępne dokumenty do pobrania
wniosek – ZDM-6
Opłaty
BRAK
Tryb odwoławczy
BRAK
Uwagi
Termin zgłoszenia co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
Miejsce składania wniosku
Zarząd Dróg Miejskich, ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin

Załączniki:

1. Wniosek ZDM-6 (1.06 MB)