Zawieszenie poboru opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych

Zarząd Dróg Miejskich w Koninie informuje, że z dniem 1 lipca 2022 roku na czas nieokreślony, zawiesza się na terenie Miasta Konina pobieranie opłat za usługi komunalne polegające na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej pozostającej w posiadaniu Zarządu Dróg Miejskich w Koninie