Czasowa zmiana organizacji ruchu na łączniku ul. I. Paderewskiego-Wyzwolenia.

Zarząd Dróg Miejskich w Koninie informuje, że w związku z wykonywaniem prac w celu  dokonania odbioru końcowego robót budowlanych na zadaniu pn. Budowa łącznika ul. I.  Paderewskiego-Wyzwolenia w dniach od 29.05.2021 do 03.05.2021r. konieczna jest pilna czasowa zmiana organizacji ruchu polegająca na zamknięciu przejazdu przez nowy wiadukt  Prosimy o korzystanie z objazdu ulicami 11. Listopada i Przemysłowa.