Zmiana organizacji ruchu na łączniku ul. I. Paderewskiego – Wyzwolenia.

W dniu 12.05.2021 od godziny 18:00 do godziny 06:00 dnia 13.05.2021 planowane jest czasowe zamknięcie ruchu na ulicy Wyzwolenia na odcinku od ulicy Przemysłowej do ronda w celu wykonania oznakowania poziomego docelowego.