Zmiany w organizacji ruchu w związku z Dniem Wszystkich Świętych.

Jak co roku w związku z Dniem Wszystkich Świętych w rejonie konińskich cmentarzy nastąpi czasowa zmiana organizacji ruchu. Wprowadzone zmiany mają na celu usprawnienie ruchu kołowego podczas dojazdu do cmentarza parafialnego na ul. Kolskiej  oraz  cmentarza komunalnego na ul. Staromorzysławskiej.

Organizacja ruchu zostanie wprowadzona  w dniu 28.10.2022r w godzinach wieczornych natomiast przywrócenie poprzedniej stałej organizacji ruchu nastąpi w dniu 02.11.2022r. (do godz. 10:00).

CMENTARZ PARAFIALNY, UL. KOLSKA W KONINIE

– Jako tymczasowy parking dla kierowców dojeżdżających w rejon cmentarza wyznaczono wschodnią nitkę Trasy Warszawskiej (kierunek Koło – Konin). Tymczasowy parking zostanie utworzony na prawym pasie jezdni od ronda w kierunku centrum Konina. Ruch pieszych przewidziany jest na istniejącym pasie włączenia jako dojście do istniejącego ciągu pieszo-rowerowego. Na czas wyznaczonego „parkingu na Trasie Warszawskiej” zostanie tymczasowo zablokowany zjazd z łącznicy z ul. Europejskiej a ruch w kierunku centrum Konina zostanie skierowany na rondo.

– Ulica Kolska na czas „Wszystkich Świętych” będzie ulicą jednokierunkową do skrzyżowania z ul. Świętojańską. W celu ustalenia priorytetu dla komunikacji publicznej na ul. Kolskiej (od skrzyżowania z Trasą Warszawską do skrzyżowania z ul. Świętojańska) przewidziano BUS PAS – którym będzie możliwe poruszanie się wyłącznie autobusów MZK. Ruch pojazdów osobowych na ul. Kolskiej będzie ograniczony wyłącznie do lewego pasa a postój pojazdów będzie możliwy tylko w wyznaczonych miejscach.

CMENTARZ KOMUNALNY, UL. STAROMORZYSŁAWSKA W KONINIE:

– Ulica Działkowa, na odcinku od parkingu przy cmentarzu komunalnym do skrzyżowania z ul. Staromorzysławską, będzie drogą jednokierunkową z zakazem zatrzymywania się po obu stronach. Wyjazd z parkingu przy cmentarzu na ul. Działkowej będzie możliwy w obu kierunkach.

– Ulica Staromorzysławska, na odcinku od skrzyżowania z ul. Działkową, będzie drogą jednokierunkową. Na całej długości ul. Staromorzysławskiej obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania się po obu stronach. Plac przed bramą wjazdową do cmentarza komunalnego zostanie objęty zakazem poruszania się pojazdów. Na ul. Staromorzysławskiej, od skrzyżowania z ul. Harcerską do cmentarza parafialnego i komunalnego, będzie dozwolony ruch tylko autobusów MZK.

– Ulica Harcerska, od skrzyżowania z ul. Staromorzysławską do skrzyżowania z ul. Sosnową, będzie drogą jednokierunkową z zakazem zatrzymywania się po lewej stronie.

– Zakazem zatrzymywania się będą dodatkowo objęte ulice: Portowa i Ks. Jerzego Popiełuszki.

W okresie święta Wszystkich Świętych priorytet będą miały autobusy komunikacji publicznej. Wszystkich zmotoryzowanych, odwiedzających w tych dniach cmentarze na terenie miasta Konina, prosi się o pozostawienie pojazdów na niżej wymienionych parkingach:

  • ul. Kolska: strona lewa za cmentarzem,
  • Trasa Warszawska: na prawym pasie nitki wschodniej (kierunek Koło – Konin),
  • ul. Grunwaldzka: parking,
  • ul. Działkowa: parking, dodatkowe miejsca parkingowe zostaną utworzone na terenie ogrodzonym przy cmentarzu, wjazd bramą od ulicy Działkowej,
  • ul. Harcerska: po prawej stronie.

Plany sytuacyjne zmiany organizacji ruchu w rejonie cmentarzy.

1.Ulica Harcerska – Staromorzysławska – Działkowa.

2. Ulica Kolska.

3. Trasa Warszawska – Europejska (zjazd w ul. Kolską).