„Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie”.

Projekt finansowany z Funduszu Dróg Samorządowych

Okres realizacji: od 28.12.2020 do 30.11.2021

Wartość całkowita: 5 999 145,94 zł, w tym dofinansowanie – 3 480 591,33 zł i wkład własny –2 518 554,61 zł

Celem projektu jest przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka

Efekty/ Działanie: przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka,  w zakresie: wyburzenia i odbudowy mostu drogowego z wykonaniem jezdni,  jednostronnego chodnika, odwodnienia i oświetlenia obiektu. Przebudowy mostu dawnej kolejki wąskotorowej z przystosowaniem do funkcji ścieżki rowerowej.     

Kontakt:
Zbigniew Łętowski
zletowski@zdm-konin.pl
Tel 0-63 240 24 64.